קורונה בישראל

קצב ההדבקות ותחזית יומית

התחזית מבוססת על מודל לימוד מכונה (AI) שאומן על נתוני משרד הבריאות ונתוני מדינות אחרות. 

תחזית למספר הכולל של מאובחנים עד היום  (19/3)

גבוהה סבירה נמוכה
628 565 498

.  תחזית יומית למספר המאובחנים הכולל בשבעת הימים הקרובים
בציר ה Y מספר המאובחנים הכולל החזוי, בציר ה X התאריך (מימין לשמאל)

מספר המאובחנים עד היום

מספר מאובחנים 
כולל בפועל
תחזית המודל למספר
מאובחנים הכולל
מספר מאובחנים
יומי בפועל
תאריך
529 565 129 18/3
433 397 129 17/3
304 326 54 16/3
250 261 50 15/3
200 214 36 14/3
164 165 38 13/3
126 127 29 12/3
97 99 22 11/3
75 66 25 10/3
50 51 11 9/3
39 32 14 8/3
25 27 4 7/3
21 22 4 6/3
17 20 2 5/3
15 16 3 4/3
12 17 0 3/3
12 14 2 2/3
10 10 3 1/3
7 - 0 29/2
7 - 4 28/2
3 - 3 27/2